Home

เลนส์นูน ซ้อน เลนส์เว้า

ภาพที่เกิดจากเลนส์นูน และ เลนส์เว้า - Tuemaster เรียน

 1. 2.เลนส์นูน มีลักษณะขอบบาง กลางบาง และมีคุณสมบัติกระจายแสง. ภาพที่เกิดจากเลนส์นูน. ภาพที่เกิดจากเลนส์เว้
 2. เลนส์เว้าแกมนูน เลนส์เว้าแกมระนาบ นิโคลัสแห่งคูซา เชื่อว่าเขาเป็นคนแรกที่ค้นพบประโยชน์ของเลนส์เว้าในการรักษาสายตาสั้น.
 3. เรามาวาดรูปกันต่อ โดยครั้งนี้เราจะมาวาดรูปของเลนส์บ้าง.

เลนส์นูนและเลนส์เว้า สรุปการเกดิภาพกับเลนส์เว้า เมื่อวางวตัถุที่ระยะต่างๆ. รังสีของแสง, การเกิดภาพ, การหักเหหของแสง, เลนส์นูน, เลนส์เว้า เลนส์เว้า เลนส์นูน กุมภาพันธ์ 18, 2016 58-M2-13-07-thanasuan tepsavasd ไม่มีหมวดหมู

เลนส์นูน 2 หน้า เลนส์นูนแกมระนาบ เลนส์นูนแกมเว้า . เลนส์นูนทำหน้าที่รวมแสง หรือลู่แสงให้เข้ามารวมกันที่จุดจุดหนึ่งเรียก. เลนส์นูนและเลนส์เว้าทำหน้าที่อะไรอยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา : เมนูสำหรับคนช่างสงสัย ตอบทุกคำถาม ความรู้ในห้องเรียนและแนะแนวการศึกษาต่อ ถามมา. สรุปได้ง่ายๆว่าเลนส์สายตาสั้นนั้น จะเป็นเลนส์เว้าที่จะช่วยรวมแสงทำให้เราโฟกัสภาพที่จะสามารถมองเห็นได้ดียิ่งขึ้น และ.

เลนส์เว้า - วิกิพีเดี

วางวัตถุห่างจากเลนส์นูนเป็นระยะ 12 เซนติเมตร ถ้าเลนส์นูนมีความยาวโฟกัส 5 เซนติเมตร จะเกิดภาพชนิดใด และที่ตาแหน่งใด 2 149 - การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูนและเลนส์เว้าเป็นอย่างไ

การวาดภาพการหักเหของแสงผ่านเลนส์นูนและเลนส์เว้า - YouTub

วางวัตถุห่างเลนส์นูนเป็นระยะ 30 cm ถ้าเลนส์นูนมีความยาวโฟกัส 10 cm จะเกิดภาพชนิดใด ตำแหน่งภาพอยู่ที่ใด เลนส์เว้า เพื่อปรับ. ภาพที่ 1 เลนส์นูนหักเหแสงให้ภาพหัวกลับ ตัวแรกของโลกขึ้นในปี พ.ศ.2153 โดยการนำเลนส์นูนและเลนส์เว้ามาเรียงต่อกันโดยมีระยะ.

4. เลนส์ตาปลา ( Fisheye Lens ) เป็นเลนส์ที่มีลักษณะคล้ายตาของปลาที่ว่ายอยู่ในน้ำ กินมุมในระยะถ่ายภาพได้กว้างมากถึง 180 องศา มากกว่าเลนส์ทุกชนิด จึงมี. เลนส์นูน ความยาวโฟกัส 50 ซม ข. เลนส์นูน ความยาวโฟกัส 200 ซม ค. เลนส์เว้า ความยาวโฟกัส 20 ซม ง. เลนส์เว้า ความยาวโฟกัส 50 ซม จ เลนส์นูน เป็นตัวกลางโปร่งใสอาจทำด้วยแก้วหรือพลาสติกก็ได้โดยความหนาแน่นตรงกลางของเลนส์นูนจะมากกว่าความหนาที่ขอบมีหลาย.

การเกิดภาพจากเลนส์นูนและเลนส์เว้

วางวัตถุห่างเลนส์นูนเป็นระยะ 30 cm ถ้าเลนส์นูนมีความยาวโฟกัส 10 cm จะเกิดภาพชนิดใด ตำแหน่งภาพอยู่ที่ใด นำเลนส์เว้าที่มีความ. เลนส์นูนทำหน้าที่รวมแสงขนานไปตัดกันที่จุดๆ หนึ่ง ซึ่งแนวหรือทิศทางของแสงที่เข้ามายังเลนส์สามารถเขียนแทนด้วยรังสีของ. เลนส์นูน-รวมแสง เลนส์เว้า-กระจายแสง 類 วันนี้เราจะมาพูดถึงคุณสมบัติของแสง และการทดลองง่าย ๆ ที่สามารถทำเองได้ที่บ้าน #WeMahidol #Mahidol #HACKวิชาหิน.. ความแตกต่างหลัก - เลนส์เว้ากับเลนส์นูน . เลนส์เป็นวัตถุโปร่งใสที่มีพื้นผิวโค้ง เนื่องจากกฎการหักเหของแสงรังสีของแสงจะโค้งงอเมื่อพวกเขา.

เลนส์เว้า เลนส์นูน - Blog Krusarawu

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเลนส์นูนและเลนส์เว้าคือรังสีของแสงที่ผ่านเลนส์นูนจะรวมกัน ณ จุดใดจุดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นจุดโฟกัสในขณะที่. การเกิดภาพบนเลนส์ เลนส์นูน เลนส์เว้า 8. f 2f f วัตถุ ภาพ วัตถุอยู่ที่ระยะ 2 เท่า ของความยาวโฟกัส ( u = 2f ) เกิดภาพอยู่หลังเลนส์ เป็น. เช่น เลนส์นูนมีทางยาวโฟกัส 2 เมตร จะมีก าลัง 0.5 ไดออฟเตอร์หรือเลนส์เว้าทางยาวโฟกัส 1 เมตร จะม

science-new - การเกิดภาพจากเลนส

เลนส์นูน เลนส์เว้า ผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะคะ ระดับชั้น: มัธยมปลาย 2, Keyword: เลนส์นูน,เลนส์เว้า,ฟิสิกส์,ม.5,m.5,m เลนส์ เลนส์เว้า เลนส์นูน สูตรคำนวณเลนส์ แสงและเลนส์ วิทย์ม.ต้น สอบเข้า กระจกเว้า กระจกนู 2.เลนส์นูน มีลักษณะขอบบาง กลางบาง และมีคุณสมบัติกระจายแสง · ภาพที่เกิดจากเลนส์นู 5. เลนส์ๆหนึ่งมีพื้นที่ผิวหนึ่งเป็นผิวโค้งนูนรัศมี 20 cmและอีกพื้นผิวหนึ่งเป็นผิวโค้งเว้ารัศมี 40 cm เลนส์นี้ทำจากแก้วซึ่งมีดรรชนีหักเห 1.54 จง. รูป 6 แสดงลําแสงขนานเม ื่อผ่านเลนส์เว้า ที่มา : www.koogan.ob.tc 12 เมษายน 2551 4.2 ภาพที่เกิดจากเลนส ์ 4.2.1 ภาพที่เกิดจากเลนส ์นู

ลองทำแล้วได้ดังรูปอ่ะครับ ไม่แน่ใจว่าภาพที่เกิดจากเลนส์. เลนส์นูนข้างเดียว ขนาด 50 มม. โฟกัส 150 มม.. CODE : 20181904. ฿ 120 . Add to Cart. เลนส์เว้า 2 หน้า ขนาด 50 มม.โฟกัส 200 มม.. CODE : 20181906. ฿ 110 . Add to Cart. เลนส์เว้า 2 หน้า ขนาด 50 มม.. เลนส์เว้า (spherical concave lens) เลนส์นูน (spherical convex lens) เลนส์รูปส่วนหนึ่งของทรงกระบอก - ชนิดนูนมีคุณสมบัติรวมแสงเฉพาะแนวหนึ่งเท่านั้ สรุปการเกิดภาพโดยเลนส์ • เลนส์นูน: 1. วัตถุอยู่ที่ระยะ จะเกิดภาพจริง หัวกลับ ขนาดเล็กกว่าวัตถุ ที่ระยะ (หลังเลนส์): 2

เลนส์เว้า - มีลักษณะตรงกลางเลนส์บางตรงขอบของเลนส์นอก - มีผิวด้านโค้งเว้ารับแสง - มีหน้าที่กระจายแส เลนส์คือวัตถุที่ทำจากแก้วชนิดดีมีลักษณะกลม ผิวเรียบ แบ่งได้ 2 ชนิด คือ เลนส์นูนและเลนส์เว้า ใช้ทำหน้าที่รับภาพและรับแสงจากภายนอกตัวกล้อง. เลนส์เว้า. เลนส์นูน: น. เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งนูนตรงกลางหนามากกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ลู่เข้า, เลนส์ตีบแสง.

เลนส์เว้าและกระจกนูน ให้ภาพเสมือนหัวตั้ง ขนาดเล็กกว่าวัตถุอย่างเดียวเท่านั้น. การเกิดภาพซ้อนที่เดียวกับวัตถุ. หลัก 1 เลนส์เว้า . ทำไมไม่มีประโยชน์ของเลนส์นูน-เว้าล่ะ #281 0 #268 กุกกิก (จากตอนที่ 2) วันที่ 5 กรกฎาคม 2552 / 15:04 ขอบคุณค่ะ. คุณลักษณะ เป็นชุดเลนส์จำลองสำหรับศึกษาชนิดของเลนส์ คุณสมบัติของแสงเมื่อผ่านเลนส์แต่ละชนิด ชุดเลนส์ ประกอบด้วย เลนส์เลนส์ทำจากพลาสติกใส. 3. วางเลนส์ตาใส่ในท่อโดยให้ด้านนูนหันไปด้านเล็กของท่อลด แล้วกดลงไปที่ปลายท่อปรับฯ 4 เลนส์เว้า (Concave lens ) เลนส์นูน คือ เลนสท์ี่มีตรงกลางหนากว่าตรงขอบ เสมอ เมื่อผ่านลาแสงขนานเขา้หาเลนสจ์ะทาใหร้งัสีพุ่

เลนส์เว้า , มีความยาวโฟกัส 25 เซนติเมตร. เลนส์นูน , มีความยาวโฟกัส 25 เซนติเมตร . เลนส์นูน , มีความยาวโฟกัส 16.6 เซนติเมต เลนส์นูน See also: กระจกนูน Syn. converging lens: meniscus (n.) เลนส์นูนข้างเว้าข้าง See also: สิ่งที่มีรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว Syn. crescent: contact lens (n.

SuperSci สัปดาห์นี้ จะพาทุกคนไปรู้จักเลนส์ให้มากขึ้นผ่านการทดลองในห้องแสงขนานที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร. เลนส์, แก้วโปร่งใสหรือพลาสติกโปร่งใส มีผิวโค้งหนึ่งผิวหรือสองผิว และขัดเรียบ ใช้สำหรับหักเหแสง เลนส์มี 2 ชนิดคือ เลนส์นูน. แยกเป็นเลนส์นูนและเลนส์เว้า. การแยกนี้ขึ้นอยู่กับรูปร่างของเลนส์ หากเลนส์นั้นมีความกว้างตรงกลางมากกว่าขอบมันจะเรียกว่านูน หากตรงกัน.

Video: เลนส์นูนและเลนส์เว้าทำหน้าที่อะไร : อยากรู้ถามทรูปลูกปํญญ

เลนส์หนึ่งเดียวที่จะทำให้คุณสามารถมองชัดได้ทุกระยะเหมือนวัยหนุ่มสาวอีกครั้ง หลักการของเลนส์ตัวชนิดนี้ คือ มีการซ้อน. ที่มีคุณภาพสูงราคาถูกแก้วแสงเว้านูนเลนส์สำหรับกล้องวงจรปิด US$2.00-US$50.00 / ชิ้

เลนส์สายตาสั้น คืออะไ

 1. เลนส์แว่นตาหลายชั้นไร้รอยต่อคู่แรกของโลก จดสิทธิบัตรไว้โดย Owen Aves ชาวอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2450 แต่ไม่ได้วางจำหน่ายจนถึงปี พ.ศ. 2465 เลนส์.
 2. EP2 โจทย์ กระจกเว้า กระจกนูน เลนส์นูน เลนส์เว้า โดย อ.อรรถ 02 hour บทเรียน 2.3 EP3 โจทย์เสริม เลนส์นูน เลนส์เว้า โดย อ.พี่คอส 01 hour 30 นาท
 3. ประเภทเลนส์สายตา.. เลนส์แว่นสายตาในท้องตลาดมีหลากหลาย สำหรับวันนี้เราจะพูดถึงเลนส์แว่นตาชนิดต่าง ๆ โดยจะแบ่งตามการใช้งา
 4. ส่วนประกอบของเลนส์. เส้นแกนมุขสำคัญ คือ เส้นที่ลากผ่านจุดกึ่งกลางของเลนส์ (o) และผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งผิวทั้งสองของเลนส์นูนและเลนส์เว้
 5. เส้นผ่าศูนย์กลาง52มิลลิเมตรพลาสติก Biconvex เลนส์สำหรับกระดาษ.

» ภาษาจีนน่า : นูนเว้า [凹凸

แม้ว่าคุณจะเห็นคนใช้กล้อง DSLR หรือกล้องมิเรอร์เลสอยู่บ่อยๆ ตามในเมืองหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ แต่น้อยครั้งที่คุณจะเห็นคนใช้เลนส์ฮูด. ภาพของวัตถุที่เกิดจากเลนส์นูน หรือ เลนส์เว้า จะมีลักษณะของภาพที่แตกต่างกัน โดยภาพที่เกิดจะมีขนาดใหญ่ หรือเล็กกว่าวัตถุ. เลนส์นูน เลนส์เว้า; ความหมาย: เลนส์นูนหมายถึงเลนส์ที่รวมรังสีของแสง ณ จุดใดจุดหนึ่งซึ่งเคลื่อนที่ผ่านมั

เลนส์นูน ทำหน้าที่รวมแสงจนรวมเป็นจุดหนึ่งเรียกว่าจุดโฟกัส เมื่อแสงผ่านเลนส์นูนจะทำให้รังสีพุ่งเข้าหากัน และตัดกันที่. ความแตกต่างหลัก: เลนส์เว้าและนูนเป็นสองประเภทพื้นฐานของเลนส์ เลนส์นูนจะโฟกัสไปที่แสงในขณะที่เลนส์เว้าเป็นสาเหตุให้แสงแตกต่างกัน เลนส์. เลนส์และภาพที่เกิดจากเลนส์นูนและเลนส์เว้ รังสีของแสง, การเกิดภาพ, การหักเหหของแสง, เลนส์นูน, เลนส์เว้า ประเภท Moving Imag

หมวด 09 กระจก , ปริซึม และ เลนส์ ( Mirror , Prism and Lens ) หมวด 10 มิเตอร์ และ เครื่องวัด ( Meter and Measurement ) หมวด 11 แม่เหล็ก ( Magnet ) หมวด 12 เครื่องชั่ง ( BALANCE เลนส์เว้า (Concave Lens) คือ เลนส์ที่มีลักษณะตรงกลางบางกว่าตรงขอบ 3. เลนส์นูนทำหน้าที่รวมแสง หรือลู่แสงให้เข้ามารวมกันที่จุดจุด. การจัดเรียงยังไงจะได้ภาพแบบไหน (เข้าใจว่าในหนึ่งเลนส์อาจจะประกอบด้วยจำนวนเลนส์เว้านูนที่ต่างกัน

1.3) การเกิดภาพจากเลนส์ - แสงและการมองเห็

สายตายาว (hyperopia) หมายถึงคนที่จำเป็นต้องสวมแว่นชนิดเลนส์นูนเหมือนกัน แต่จะเป็นความผิดปกติของกระบอกตา คือ กระบอกตาสั้นเกินไป. ติวกวดวิชาคณิตศาสตร์ออนไลน์ อังกฤษออนไลน์ และ ฟิสิกส์ออนไลน์ เรียนเลขออนไลน์ ม.4 , ม.5 และ ม.6 ที่ดีที่สุ ชิ้นเลนส์มันจะไม่นูนไม่เว้าแบบปกติครับ แต่มันจะมีรูปทรงพิเศษเพื่อหักเหแสงให้กระเจิงน้อยลง คอมพาวด์ขึ้นมาแก้ โดยใช้. 1.หากนำเลนส์นูนกับเลนส์เว้าทั่วๆไปมาประกบกันจะกลายเป็นเลนส์อะโครเมติกไหมครับ มีสูตรคำนวณระยะโฟกัสหรือ หลักการอื่นๆ ไหม. จุดเด่นผลิตภัณฑ์ เลนส์ EF-Mount/Full-Frame Format รูรับแสง: f/1.4-22 เทคโนโลยี BR Optics ชิ้นเลนส์พิเศษ Aspherical 2ชิ้นเลนส์ และ UD 1ชิ้นเลนส์ เคลือบผิว Fluorine ระบบโฟกัส วงแหวน USM Full-Time Manual.

APcen วาดภาพ เลนส์นูน เว้า ภาพจริง ภาพเสมือน - YouTub

กล้องโทรทรรศน์ (Telescope) หรือกล้องดูดาว ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์. เลนส์ย่อบางที่นิยมใช้มากที่สุด คือ เลนส์ Index 1.60 เพราะนอกจากจะช่วยในเรื่องการมองภาพแล้ว เลนส์ยังมีความบาง เบา กว่าเลนส์. จุดเด่นผลิตภัณฑ์ สำหรับกล้อง รูปแบบFull-Frame ช่วงรูรับแสง: f/1.4 ถึง 16 องค์ประกอบชิ้นเลนส์พิเศษ 1FLD, 4SLD, 2ASP การเคลือบ Super Multi-Layer ระบบช่วยโฟกัส Hyper Sonic AF Motor, Manual Override ไดอะ. ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน; เลนส์เว้ามีลักษณะตรงกันข้ามกับเลนส์นูน โดยที่จุดกึ่งกลางจะมีความบางกว่าส่วนขอบ กระจก. รีวิวเลนส์ Samyang AF 14MM F2.8 - Canon EF mount เลนส์มุมกว้าง ออโตโฟกัส ความคมชัดสูง สำหรับช่างภาพมืออาชีพ จัดจำหน่ายโดย Camera Make

ความแตกต่างระหว่างกระจกกับเลนส์คือกระจกหมายถึงพื้นผิวกระจกที่เรียบและขัดเงาสูงซึ่งเป็นภาพที่เกิดจากการสะท้อนเมื่อแสงตกกระทบ อีกด้าน. เลนส์นูนทำหน้าที่รวมแสงขนานไปตัดกันที่จุดๆ หนึ่ง ซึ่งแนวหรือทิศทางของแสงที่เข้ามายังเลนส์สามารถเขียนแทนด้วยรังสีของแสง ถ้าแสงมาจากระยะ. ปฏฏิบัติการที่ 8 เลนส์และอุปกรณ์ทางแสง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาหาคุณสมบัติของเลนส์นูนและเลนส์เว้า 2. เพื่อศึกษาการหักเหของแสงผ่านเ..

เลือกกรอบแว่นอย่างไรให้เลนส์บางๆ ความหนาบางของเลนส์ มีความเกี่ยวข้องกับค่าสายตาหรือกำลังสายตาของเลนส์นั้นๆ อย่างแยกกันไม่ออก จากเหตุ. S53-30-150 เลนส์ จาก SURUGA SEIKI MISUMI มี 2600 แบรนด์, 9 ล้าน ผลิตภัณฑ์ของ ชิ้นส่วน. ค้นหาผู้ผลิต แก้วแว่นขยายเลนส์ขนาดใหญ่ ผู้จำหน่าย แก้วแว่นขยายเลนส์ขนาดใหญ่ และสินค้า แก้วแว่นขยายเลนส์ขนาดใหญ่ ที่มีคุณภาพด้วยราคาที่ดี. EP14 เลนส์นูน เลนส์เว้า( coming soon) เนื้อหานี้สงวนไว้สำหรับสมาชิก กรุณา คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ และรับชมเนื้อหานี้อีกครั้ ในกรณีของเลนส์เว้าซึ่งเป็นเลนส์กระจายแสง เมื่อนำเลนส์เว้าไปรับแสงขนานจะพบว่าแสงขนานนั้นจะกระจายออกจุด จุดหนึ่ง โดยถ้า.

การหักเหของแสง - SlideShar

13 ต.ค. 2020 - ทำวิทยาศาสตร์ให้เป็นเรื่องง่ายด้วยชีทสรุปสไตล์ครู. เลนส์แก้วทรงกระบอก RH-WL-95 ทำจากวัสดุ borosilicate สูง 3.3 ใสและโปร่งใสสูงกว่าการส่งผ่านแสง 95% อุณหภูมิในการทำงาน -50-550 องศาสามารถทนต่อแรงกระแทก 5J และ 10J สามารถ. Optics ชิ้นหน้าสุดของ Metabones เป็นเลนส์เว้าน้อยๆ. ส่วนของ Mitakon เป็นเลนส์ นูน อวบอูม ปรากฏว่า เลนส์ที่รูรับแสงแคบลง ตั้งแต่ f1.4, f2, f2.8 ภาพ. มีอีกประเภทหนึ่งของเลนส์ที่ใช้ทั้งในทางดาราศาสตร์และจักษุวิทยา - กระจกที่มีพื้นผิวนูนเว้าซึ่งเรียกว่าวงเดือน มันสามารถ. 13 ต.ค. 2020 - พินนี้ค้นพบโดย อัจฉรา สุพนัส ค้นพบ (และบันทึก!) พินของคุณเองใน Pinteres

 • โครงการพอกเข่าด้วยสมุนไพร.
 • โทษของมะนาว.
 • Dioxin กับการเผาขยะ : สาเหตุ ผลกระทบ.
 • รถยนต์แห่งชาติ.
 • เมล็ดเจียกับเม็ดแมงลัก.
 • ตัวอย่างพาสปอร์ตไทย.
 • ลาย รถบรรทุก สวย ๆ.
 • รูปร่าง ผู้ชายที่ผู้หญิงชอบ.
 • สงครามโลกครั้งที่ 2 สาเหตุ ผลกระทบ.
 • มอเตอร์ เปล ไกวไฟฟ้า Autoru.
 • เบอร์ โทร. ร้องทุกข์ ช่อง 8.
 • บทละครสั้นตลก.
 • Booster seat ยี่ห้อไหนดี Pantip.
 • หมู่บ้านลึกลับ แก่งกระจาน.
 • ทาสี เอง.
 • การเชื่อมต่อแบบหลายจุด ข้อดี ข้อเสีย.
 • หอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรี.
 • กระดาษโฟโต้อิงค์เจ็ท a3.
 • Team Effectiveness Model คือ.
 • วิธีพับเหรียญโปรยทานรูปผลไม้.
 • โปรแกรม ติดตามงานลูกน้อง.
 • Continental premium Contact 6.
 • แฟนไข่ยาน.
 • ขั้นตอนการกัดลายกระจก.
 • วันเกิด ภาษากวางตุ้ง.
 • ไม่พอใจมาก ภาษาอังกฤษ.
 • ตรวจหาวัณโรค ราคา.
 • อาหารคริสต์มาสเยอรมัน.
 • เหรียญ LIBERTY 1965.
 • คณะกรรมการตุลาการ ศาลยุติธรรม มี กี่ คน.
 • ช่างซ่อมหลังคา นวมินทร์.
 • โรคกลัวอ้วน pantip.
 • อยากลืมคนๆนึง.
 • รถตักล้อยาง komatsu.
 • โซฟา ไม้มีเบาะ.
 • ปลิงทางการแพทย์.
 • ทํา วีดีโอ ใน เฟส บุ๊ค.
 • เจ้าหญิงวิกตอเรีย.
 • กินยาเกินขนาด วิธีแก้เบื้องต้น.
 • ปฏิทิน 2544 เดือน ตุลาคม.
 • เรเนสเม่ ไอจี.